เหล็กเคลือบสีพิมพ์ลายที่มีเอกลักษณ์ ลวดลายและผิวสัมผัสเฉพาะตัวเสมือนจริง ทำให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกถึงการใช้งานเมทัลชีทที่แตกต่างออกไป
เหล็กเคลือบสีที่มีความคงทนต่อทุกสภาวะอากาศอย่างสูงสุด ตอบสนองการใช้งานในทุกพื้นที่
เหล็กเคลือบสีคุณภาพสูง เหมาะสมกับการนำไปออกแบบอาคาร โรงงาน และสถานที่ทั่วไป ด้วยเฉดสีที่มีเอกลักษณ์ ทันสมัย ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
เหล็กเคลือบสีผสมพิเศษคุณภาพดีที่ช่างมือโปรเลือกใช้ ด้วยความหลากหลายของเฉดสีที่มาพร้อมคุณภาพในการใช้งาน
เหล็กเคลือบสีสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีความสดใสของเฉดสี ที่จะตอบสนองการใช้งานได้อย่างหลากหลาย
EM-UNIQUE
เหล็กเคลือบสีพิมพ์ลายที่มีเอกลักษณ์ ลวดลายและผิวสัมผัสเฉพาะตัวเสมือนจริง ทำให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกถึงการใช้งานเมทัลชีทที่แตกต่างออกไป
EM-DURA
เหล็กเคลือบสีที่มีความคงทนต่อทุกสภาวะอากาศอย่างสูงสุด ตอบสนองการใช้งานในทุกพื้นที่
EM-ONE
เหล็กเคลือบสีคุณภาพสูง เหมาะสมกับการนำไปออกแบบอาคาร โรงงาน และสถานที่ทั่วไป ด้วยเฉดสีที่มีเอกลักษณ์ ทันสมัย ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
EM-PRO
เหล็กเคลือบสีผสมพิเศษคุณภาพดีที่ช่างมือโปรเลือกใช้ ด้วยความหลากหลายของเฉดสีที่มาพร้อมคุณภาพในการใช้งาน
EM-STAR
เหล็กเคลือบสีสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่มีความสดใสของเฉดสี ที่จะตอบสนองการใช้งานได้อย่างหลากหลาย